Over deze keuzehulp

De Borstreconstructie keuzehulp is ontwikkeld om patiënten met borstkanker en haar behandelaren te ondersteunen bij het maken van een weloverwogen behandelkeuze voor wel of (nog) geen borstreconstructie.

Voor wie is de keuzehulp?

De Borstreconstructie keuzehulp is voor vrouwen met diagnose borstkanker of DCIS die worden verwezen naar de plastisch chirurg om directe borstreconstructie opties te bespreken.
Ook is het geschikt voor vrouwen die als alternatief een borstsparende behandeling kunnen ondergaan met correctie na verwijdering van een grote lump.

Medische inhoud

De medische inhoud van de keuzehulp is gebaseerd op de Nederlandse richtlijn voor borstreconstructie van de Nederlandse Vereniging van Plastische Chirurgie en is geactualiseerd met kennis van de landelijke werkgroep.
De inhoud wordt continu up-to-date gehouden.
Referenties
Richtlijn Mammareconstructie, maart 2015
Initiatiefnemer: Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC).
Beschikbaar via: www.nvpc.nl of www.richtlijnendatabase.nl.
Een patiëntenversie van de richtlijn is beschikbaar via www.b-bewust.nl/pif_borstreconstructie

Chirurgische bijsluiter NVPC silicone borstimplantaten
Verantwoording: NVPC, januari 2018
Beschikbaar via: www.nvpc.nl

Landelijke richtlijn Mammacarcinoom NABON, versie: 2.0, februari 2012.
Beschikbaar via www.oncoline.nl.

de Boer M, van Leeuwen FE, Hauptmann M, Overbeek LIH, de Boer JP, Hijmering NJ, Sernee A, Klazen CAH, Lobbes MBI, van der Hulst RRWJ, Rakhorst HA, de Jong D. Breast Implants and the Risk of Anaplastic Large-Cell Lymphoma in the Breast. JAMA Oncol. Published online January 04, 2018. doi:10.1001/jamaoncol.2017.4510
Laatste update
19 februari 2024

Ontwikkeling, onderzoek en implementatie

De keuzehulp is goedgekeurd door patiëntenvereniging Borstkanker Vereniging Nederland.
Voor de ontwikkeling is een landelijke multidisciplinaire werkgroep opgericht met plastisch chirurgen, chirurg-oncologen en psychologen. Deze werkgroep, onder leiding van Leonie Woerdeman en Hester van Oldenburg, is verantwoordelijk voor de medische inhoud.

Daarnaast hebben patiënten(vertegenwoordigers), plastisch chirurgen, chirurg-oncologen, verpleegkundig specialisten, mammacareverpleegkundigen, psychologen en maatschappelijk medewerkers meegewerkt aan het behoeften- en gebruikersonderzoek van de keuzehulp.

De Borstreconstructie keuzehulp is een initiatief van het Antoni van Leeuwenhoek met ZorgKeuzeLab als ontwikkel- en implementatiepartner.
AVL ZorgKeuzeLab

Verantwoordelijken medische inhoud

Dr. L.A.E. Woerdeman
Dr. L.A.E. Woerdeman
Plastisch chirurg
AVL
Dr. H.S.A. Oldenburg
Dr. H.S.A. Oldenburg
Oncologisch chirurg
AVL
Prof. dr. E. Bleiker
Prof. dr. E. Bleiker
Psycholoog-onderzoeker
AVL
Dr. A.J. Witkamp
Dr. A.J. Witkamp
Oncologisch chirurg
UMC Utrecht
Drs. M.A. van Huizum
Drs. M.A. van Huizum
Plastisch chirurg
AVL
Dr. E.M.L. Corten
Dr. E.M.L. Corten
Plastisch Chirurg
Erasmus MC
Dr. M. Huikeshoven
Dr. M. Huikeshoven
Plastisch Chirurg
Spaarne Gasthuis
Dr. W. Maarse
Dr. W. Maarse
Plastisch Chirurg
UMC Utrecht
Dr. F. van Duijnhoven
Dr. F. van Duijnhoven
Oncologisch chirurg
AVL
Dr. A. Kimmings
Dr. A. Kimmings
Oncologisch chirurg
Alexander Monro Ziekenhuis
Drs. I.S. Krabbe-Timmerman
Drs. I.S. Krabbe-Timmerman
Plastisch Chirurg
Medisch Centrum Leeuwarden
Dr. P.Q. Ruhé
Dr. P.Q. Ruhé
Plastisch Chirurg
Meander Medisch Centrum
Drs. D. Hahn
Drs. D. Hahn
Psycholoog
AVL
Drs. Jacqueline ter Stege
Drs. Jacqueline ter Stege
Onderzoeker
Santeon
Ontwikkelteam

Financiering

Antoni van Leeuwenhoek, Alpe d'Huzes / KWF, Roparun en ZorgKeuzeLab hebben financieel bijgedragen aan de ontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek naar de keuzehulp.

Antoni van Leeuwenhoek en ZorgKeuzeLab streven breed gebruik van de Borstreconstructie keuzehulp na. Aansluitend aan de ontwikkeling vindt wetenschappelijk onderzoek plaats, waarin de effectiviteit van de keuzehulp wordt onderzocht.

Voor implementatieondersteuning bij ziekenhuizen en het up-to-date houden van de keuzehulp vragen we ziekenhuizen om een bijdrage via een abonnement. Zo borgen we de kwaliteit en continuïteit van de keuzehulp.

Na afronding van het onderzoek is de keuzehulp openbaar toegankelijk voor patiënten die de keuzehulp niet via hun ziekenhuis ontvangen.

Privacy

ZorgKeuzeLab vindt het belangrijk dat privacy geborgd is bij het gebruik van de keuzehulp. Bekijk hier hoe dat geregeld is.

Copyright

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgevers.